Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl. 10-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk

Medicinsk behandling som behandlingstilbud ved Den Private Smerteklinik

Formål:

Formålet med medicinsk behandling er, at lindre patientens fysiske smerter gennem brug af forskellige former for lægemidler. Målet er, at finde frem til den balance, hvor patienten opnår den størst mulige smertelindring med færrest mulige bivirkninger. Medicinsk behandling kan desuden have til formål at lindre følgevirkningerne af den vedvarende smertebelastning, såsom søvnproblemer, uro, depression og angst.

Da det er meget individuelt hvordan et lægemiddel virker i den enkelte patients krop, er det kun er patienten der kan vurdere hvornår balancen mellem smertelindring og eventuelle bivirkninger er optimal. Det kan det ofte være nødvendigt at eksperimentere med at afprøve forskellige lægemidler over en vis tidsperiode, for at vurdere balancen. Et tæt samarbejde mellem læge og patient er derfor et vigtigt element i behandlingsforløbet.

Der bliver lagt vægt på at behandlingen sker under hensyntagen til de funktioner, som patienten skal bestride i dagligdagen, både jobmæssigt og privat.

OBS: Som hovedregel afprøves maksimalt to forskellige lægemidler.

Indhold:

I den medicinske behandling af kroniske smerter, anvendes der grundlæggende 3 former for lægemidler:

  • Almindelig smertestillende medicin, dvs. hovedpinemidler.
  • Medicin, som særlig retter sig mod smerter i muskler og led
  • Medicin, som særlig retter sig mod nervesmerter

Kroniske smerter kan have forskellige årsager som skal behandles forskelligt. Smerter fra muskler og led behandles med én form for medicin, mens nervesmerte som skyldes beskadigede nerver, behandles med en anden slags. Ofte optræder der forskellige former for smerter samtidig, hvilket betyder, at der må anvendes flere lægemidler.

Hvis patienten, som følge af den kroniske smertetilstand har udviklet angst eller depression, sænkes effekten af de smertestillende midler ofte. Det vil da være nødvendigt, at behandle de belastningsrelaterede psykologiske følgevirkninger sideløbende. Dette kan ske med lægemidler og/eller psykolog samtaler.

Metode:

Effekten af medicinsk behandling og bivirkninger hos den enkelte patient kan aldrig forudses. Dette samme præparat kan virke effektiv på én patient, men have ringe effekt eller være stort set virkningsløst på en anden. Dette sammen gælder bivirkninger. Nogle patienter oplever voldsomme bivirkninger eller allergiske reaktioner ved brug af et bestemt præparat, mens andre næsten ikke mærker noget. Behandlingen med lægemidler følger derfor nedenstående retningslinier:

​Lægen informerer patienten om det enkelte lægemiddels smertelindrende potentiale og mulige bivirkninger

  • Det enkelte lægemiddel ordineres i langsomt stigende doser
  • Der holdes tæt kontakt mellem læge og patient
  • Mulige lægemidler afprøves systematisk
  • Patienten vurderer fordele og ulemper ved behandlingen
  • Behandlingen afsluttes, når patienten vurderer, at balancen mellem effekt og bivirkninger er gunstig

Målgruppe:

Patienter med kroniske smerter

Inklusionskriterier:

Patienter, som ønsker at afprøve medicinske muligheder for smertebehandling

Eksklusionskriterier:

Patienter, som erfaringsmæssigt reagerer allergisk på de mulige præparater

Patienter, som ikke ønsker at bruge medicin på grund af negative erfaringer med bivirkninger

Patienter, som ikke ønsker at bruge medicin på grund af personlig overbevisning

​​

​✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 18 anmeldelser på​ Facebook

​Firmainformation

Smerte Team ApS

CVR: 29401470

Adresseinformation

Stationsalleen 42

2730 Herlev

Kontaktinformation

Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl. 10-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk