Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk

Low Dose Naltrexone (LDN)

LDN kan have en forbløffende effekt på gener ved Fibromyalgi. Midlet bruges på vores klinik fortrinsvis ved fibromyalgi da det er anerkendt på smerteklinikkerne i Denmark. Midlet bruges dog også til andre smertetilstande i udlandet. Se f.x. www.LDN.no

Hvis patienter med andre lidelser end Fibromyalgi ønsker at forsøge LDN, d.v.s på mere eksperimentelt basis, vil det foregå under tæt observation og vejledning.

Klinikken har erfaring med denne behandling på basis af ca. 150 patienter (okt. 2018). Vi gør resultaterne op fortløbende.

Hvis din egen læge ikke vil udstede recepter på LDN efter afslutning hos os, kan du fortsætte behandlingen som selvbetaler. 

Cannabis:

Cannabis kan bruges til behandling af nervesmerter som ofte er (med)årsag til en kronisk smertetilstand​. ​

Kronisk smerte er et problem, der er udbredt på tværs af køn og alder, og desværre er tendensen nedslående og alene i Danmark vurderes det, at 1 ud af 5 voksne har kroniske smerter, i større eller mindre grad.

For kroniske smertepatienter er målet derfor at opnå en livskvalitet, hvor smerterne kan håndteres samt minimering af bivirkninger ved evt. smertebehandling.

Cannabis er et relativ nyt alternativ til den eksisterende smertebehandling, og kan for nogle patienter give både lindring af selve smerten, enten alene eller i kombination med andre smertestillende midler.

De stoffer i Cannabis der kan have en positiv effekt på et smerteforløb, går under den fælles betegnelse cannabinoider, og de udvindes af selve Cannabis planten eller fremstilles syntetisk.

I hovedtræk findes der to hovedgrupper af cannabinoider, der anvendes til medicinsk brug:

·​THC (tetrahydrocannabiol)

·​CBD ( cannabidiol) (kendetegnet ved ikke at have en euforiserende virkning)

Den Private Smerteklinik har brugt THC og CBD siden 2017 og har haft et større antal patienter i denne behandling (ca 120 okt. 2018). For at sikre at patienten får det optimale udbytte af behandlingen, opgør vi løbende effekt og bivirkninger. Vores patientgruppe er udvalgt efter forskellige kriterier (diagnose, behov for at kunne køre bil og økonomiske rammer). Succesraten er ca. 50%.

Den Private Smerteklinik anvender de produkter der er omfattet af den nationale forsøgsordning, som blev startet i 2018, og vi hjælper vorre patienter med ansøgning til tilskud fra det offentlige til cannabis behandling.

Hvis din egen læge ikke vil udstede recepter på THC efter afslutning hos os, kan du fortsætte behandlingen som selvbetaler. Det betyder at vi følger op med en kontrolkonsultation hver 2. måned og recepterne gives for een måned ad gangen. På årsbasis koster det 7500 kr. uden medicin. Ny ansøgning om enkeltilskud er inklusiv i prisen.

Ved CBD er kontrolkravet ikke på samme niveau som med THC. Her følger vi op hver 6. måned og giver recepter for 3 måneder ad gangen. Totalomkostning per år uden medicin er 2500 kr. 

​​

Læs mere om Cannabis her

​✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 18 anmeldelser på​ Facebook

​Firmainformation

Smerte Team ApS

CVR: 29401470

Adresseinformation

Stationsalleen 42

2730 Herlev

Kontaktinformation

Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk