Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk

Et udvidet tilbud om social og økonomisk afklaring

​Klinikken har indgået aftale med Danske Regioner om undersøgelse og behandling i henhold til frit sygehusvalg og ventetidsgaranti.

Endvidere modtager klinikken patienter henvist fra forsikringsselskaber til behandling for kroniske smerter som følge af ulykker eller sygdom.

Hvem kan blive behandlet på Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam

Vi har gode erfaringer med at foretage tværfaglig vurdering af patienter med vedvarende smerter efter ulykker, skader eller planlagt kirurgi, hvor revalideringen ikke forløber som forventet.

Patienter kan henvises til undersøgelse såfremt:​

Smertetilstanden har bestået i længere tid (sædvanligvis 6 måneder eller mere)

Smertetilstanden er undersøgt, og der foreligger en diagnose

Andre sygdomme, som kan forårsage samme symptomer, er udelukket

Andre behandlinger har været forsøgt og har ikke været tilstrækkelige

Smertetilstanden har ikke tidligere været behandlet på en tværfaglig smerteklinik

Målsætningen for behandling er smertelindring

Henvisning til klinikken

Henvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • anamnese (gerne kort)
  • diagnoser
  • beskrivelse af al billeddiagnostik
  • beskrivelse af aktuel behandling med medicin eller andet
  • patientens arbejdsmæssige forhold
  • sammenfatning af problemstillingen og behandlingsønske

Forløbet efter henvisningen til klinikken

Patienten indkaldes til undersøgelse inden for 1 uge efter at henvisning er modtaget.

På klinikken starter vi med at udfærdige en “statusvurdering”, efter at patienten har været i konsultation hos læge, psykolog og socialrådgiver.

Den lægelige vurdering omfatter analyse af smertetilstanden og beskrivelse af funktionsevnen med henblik på at kunne foreslå relevant smertestillende behandling.

Den psykologiske beskrivelse vurderer omfanget af de psykologiske komponenter i patientens symptomer med henblik på at afgøre, hvorvidt særlig psykologisk intervention er indikeret.

Socialrådgiverens vurdering afdækker sociale og økonomiske konsekvenser af patientens situation med henblik på at anvise relevant indsats.

Rapporten indeholder en udførlig beskrivelse af patientens samlede tilstand, vores vurdering af betydningen af somatiske, psykiske og sociale faktorer og endelig vurderingen af, hvilken behandling, vi mener, er den relevante for den pågældende patient.

Statusvurderingen sendes til henvisende instans og til patienten selv.

Hvis patienten og forsikringsselskabet ønsker at gøre brug af klinikkens behandlingstilbud, indkaldes patienten til behandling indenfor få uger afhængigt af behandlingstilbuddet.

Klinikkens behandlingstilbud

Behandlingen skræddersys altid til den enkelte patient og kan omfatte

Introduktion

Forud for behandling i klinikken tilbydes patienter et lægeforedrag om kroniske smerter og en introduktion til medicinsk behandling og gennemgang af smertestillende medicin. Introduktionen foregår i grupper, og patienterne opfordres til at tage ægtefælle/pårørende med. Introduktionen varer 3 timer.​

Medicinsk modul

Til patienter hvor det medicinske element i smertebilledet er væsentligt. Opstart af medicinsk behandling og vurdering af effekt.

Modul á op til 6 konsultationer hos en af klinikkens læger, tværfaglig konference i løbet af forløbet, telefonkonsultationer med teamets læge efter behov, kontakt til egen læge løbende såfremt dette ønskes samt en afsluttende rapport om forløbet.

Kort psykologisk modul

​Til patienter hvor det psykologiske element er væsentligt, men hvor patienten i øvrigt ikke udviser komplicerende psykopatologi.

Modul á op til 6 konsultationer hos psykolog. Rådgivningsforløbet indeholder undervisning i psykologiske redskaber til smertehåndtering og smertekontrol, herunder visualiseringsteknikker og strategier med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi

Længere psykologisk modul

Til patienter hvor det psykologiske element er væsentligt eller, hvor patienten udviser komplicerende psykiske træk.

Modul á op til 12 konsultationer hos psykolog. Rådgivningsforløbet indeholder undervisning i psykologiske redskaber til smertehåndtering og smertekontrol herunder visualiseringsteknikker og strategier med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Herudover kan der fokuseres på psykodynamiske aspekter af smerteproblematikken og på generelle psykiske og personlighedsmæssige forhold, der komplicerer billedet.

Behandlingen kan evt. suppleres med par- eller familierådgivning. Andre fagpersoner som for eksempel en afspændingspædagog kan inddrages efter behov.

Såfremt patienten er motiveret for og vurderes at kunne profitere af gruppebehandling, kan modulet tilbydes som et gruppeforløb, hvis indhold tilpasses gruppens behov. Mindfulness-baseret kognitiv terapi kan også tilbydes som et 8-ugers kursus men forudsætter, at patienten kan gennemføre hjemmeopgaver.

Psykologisk undersøgelse

Til patienter hvor ætiologien er uklar. Der vil indgå afklaring af evt. psykopatologi og afklaring af kognitive funktioner.

Psykologisk undersøgelse ved anvendelse af psykologiske tests samt neuropsykologisk udredning. Der udarbejdes en skriftlig rapport, som gennemgås med patienten.

Terapeutisk afklaring/behandling

Til patienter som antages at have gavn af fysioterapi eller afspænding. Modulet består af op til 6 timers individuel rådgivning eller behandling ved enten fysioterapeut eller afspændingspædagog og har til formål at undersøge om afspænding, bassinøvelser, fysiurgisk øvelsesprogram eller TENS (strøm) behandling har en effekt på patienten (afklaring) og gøre brug af denne effekt ved behandling i klinikken (behandling). I varmtvandsbassin kan der være flere under behandling samtidig, men her indgår leje af varmvandsbassin.

Smerteskole

Til patienter som skal tilbydes medicinsk og psykologisk behandling, men som ikke har behov for at gennemgå et smertehåndteringskursus. Undervisningen omfatter en bredere introduktion med undervisning ved læge, psykolog, fysioterapeut og afspændingspædagog. Emnerne er: Smertestillende medicin, psykologiske metoder i smertebehandling, anatomi og fysiologi, ergonomi og træningsprincipper, gate-contol teori og visualisering. Smerteskolen foregår i grupper. Pårørende inddrages i enkelte sessioner Smerteskolen strækker sig over 10 fremmøder og varer sammenlagt ca.20 timer.

Smertehåndteringskursus

Til patienter der har brug for at nyorientere sig i tilværelsen med kroniske smerter, og som kan profitere af at arbejde i gruppe. Kurset rummer derudover et arbejdsmarkedsperspektiv.

Der arbejdes primært i grupper men suppleres med individuelle sessioner. Undervisningen forestås af læge, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og afspændingspædagog.

Kursets varighed er 12 uger.​​

​✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 18 anmeldelser på​ Facebook

​Firmainformation

Smerte Team ApS

CVR: 29401470

Adresseinformation

Stationsalleen 42

2730 Herlev

Kontaktinformation

Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk