Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk

Cannabis kan hjælpe mod kroniske nervesmerter. Efter man har forsøgt alm. anerkendt medicin kan der være en mulighed for at prøve cannabis på klinikken. Denne behandling må betegnes som eksperimentel, da forskningsresultaterne ikke er overbevisende. For at garantere et godt samarbejde med din egen læge, er det vigtigt at du undersøger om din egen læge senere vil fortsætte med at udskrive recepter efter behandlingsophør på vores klinik. Ellers kan du fortsætte hos os som selvbetaler.

Aktuelt findes cannabis baseret medicin og medicinsk cannabis.

Klinikken bruger i gruppen cannabis baseret medicin 3 produkter fra Glostrup Apotek, Dronabinol (THC) og Cannabidiol (CBD)som olie, kapsel eller tablet, og kombination Dronabinol (THC) og Cannabidiol (CBD) i samme olie.

I gruppen medicinsk cannabis findes aktuelt 3 produkter, som alle indgår i den 4 årige forsøgsordning med medicinsk cannabis, som trådte i kraft 1.1.2018. Bediol, Bedica og Bedrocan urtete/inhalationsdamp.

Dronabinol er smertestillende, søvnfremkaldende, kvalmestillende og appetitstimulerende.

Bivirkning: Mundtørhed, træthed, svimmelhed, hovedpine, sjældent eufori. Der er risiko for både fysisk og psykisk afhængighed. Ved sukkersyge anbefales hyppige BS kontroller.. INR må kontrolleres hyppigt hos patienter i blodfortyndende behandling med Warfarin/Maravan pga cannabis produkternes påvirkning af dens blodfortyndende egenskab.

Cannabidiol er smertestillende, muskelafslappende og søvnfremkaldende.

Bivirkning: Mundtørhed, muskeltræthed

Kørekort: Når man er i behandling med Dronabinol (THC) er der særlige forbehold. Der er lægeligt kørselsforbud, så længe du er i behandling og 6 uger efter ophørt behandling. Man må køre bil, når man er i stabil behandling med Cannabidiol (CBD) i mere end 4 uger, og først når en læge har vurderet, det er forsvarligt.

​​

Tilskud til medicinsk cannabis:

1.1.2019 indføres særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis som indgår i den 4 årige

forsøgsordning fra 1.1.2018.

Ved køb op til 20.000kr/år fås tilskud på 50%. Ved køb > 20.000kr intet tilskud. Tilskuddet for medicinsk cannabis registreres i et separat tilskudsregister for Cannabis. Sideløbende med den almindelige CTR saldo for anden tilskudsberettiget medicin.(www.lægemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicina-cannabis)

Tilskud til cannabis baseret medicin:

Enkelttilskud kan søges til Dronabinol (THC) hvis der er forsøgt behandling i henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for behandling af nervesmerter. Dvs. der skal være forsøgt behandling med, Amitryptylin/Noritren, Gabapentin, Lyrica= Pregabalin, Cymbalta(=Duloxetin)/ Venlafaxin. Tramadol og stærkere morfin præparater (Contalgin, Metadon mm). Hvis tilskud ikke er bevilget, er medicinudgifter patientens egne.

Lægemiddelstyrelsen giver ikke tilskud til Cannabidiol (CBD), da der indtil videre ikke er videnskabelig evidens for smertestillende virkning.

Sygesikring Danmark giver tilskud til medicinsk cannabis på recept (både THC og CBD) . Tilskud afhænger af hvilken gruppe man er medlem af. Tilskuddet ligger mellem 25-50 %.

​​

Interaktioner med andre lægemidler

Cannabis nedbrydes via enzymer i leveren, det system der hedder cytokrom P450 og udskilles med urinen og afføringen. Cannabis kan formentlig spores i blodet i op til 3 uger efter man har indtaget cannabis.

Mange lægemidler nedbrydes af cytokrom P450.

Der vides ikke på nuværende tidspunkt om der er lægemidler, der ikke kan kombineres med medicinsk cannabis. Ofte er det sådan, hvis der er en interaktion mellem 2 lægemidler, medfører det enten manglende, eller nedsat eller øget effekt af lægemidlet. Sjældent kan der opstår forgiftning.

Hvis du oplever en ændring fysisk eller psykisk, skal du kontakte klinikken.

Hold pause med behandling med medicinsk cannabis indtil du har været i kontakt med lægen.

https://stps.dk/da/helbred-og-koerekort/ 2019 Juni; Kørekort og cannabis: Tillæg til vejledning om helbredskrav til kørekort

Basic Clin Pharmacol Toxicol 2019 Jan; 124(1): 28-31. Damkjer et.al. Interaction between warfarin and cannabisInformationer vedr. Medicinsk Cannabis

Se mere om Cannabis

​✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 18 anmeldelser på​ Facebook

​Firmainformation

Smerte Team ApS

CVR: 29401470

Adresseinformation

Stationsalleen 42

2730 Herlev

Kontaktinformation

Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl 9-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk