Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl. 10-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk

Tværfaglig behandling af kroniske smerter

Et liv med kroniske smerter kan medføre både legemlige, psykologiske, sociale og økonomiske problemstillinger hos den enkelte patient. Det er med andre ord en kompleks og udfordrende tilstand.

Den Private Smerteklinik tilbyder et individuelt behandlingsforløb, tilrettelagt og skræddersyet til den enkelte patients behov og muligheder.

Klinikken har indgået aftale med Danske Regioner om undersøgelse og behandling i henhold til frit sygehusvalg og ventetidsgaranti. 

For at blive henvist via det offentlige system, skal følgende kriterier være opfyldt;

Patienter kan henvises til tværfaglig smertebehandling såfremt:​

  • Smertetilstanden har bestået i længere tid (sædvanligvis 3-6 måneder).
  • Smertetilstanden er grundig undersøgt

Ud over offentlig henviste patienter, modtager klinikken også private patienter og patienter henvist fra forsikringsselskaber og kommuner.

Vi har gode erfaringer med at foretage tværfaglig vurdering af patienter med vedvarende smerter efter ulykker, skader eller planlagt kirurgi, hvor revalideringen ikke forløber som forventet.

Forløbsbeskrivelse af den tværfaglige smertebehandling

Opstart

Hurtigst efter at vi har modtaget din henvisning på klinikken, vil du blive indkaldt til en indledende samtale med en læge. Lægen vurderer i samråd med dig, om der er behov for vurderinger hos psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. På baggrund af samtalen vil der så blive udarbejdet en såkaldt statusvurdering, der omfatter følgende;

  • En lægelig beskrivelse af smertetilstanden og beskrivelse af funktionsevnen med henblik på at identificere den mest optimale behandling for dig som patient.
  • En psykologiske beskrivelse der vurderer omfanget af de psykologiske komponenter i dine symptomer med henblik på at afgøre, hvorvidt der er behov for særlig psykologisk behandling.
  • En ressourceafklaring fra fysioterapeuten.
  • ​Socialrådgiverens vurdering afdækker sociale og økonomiske konsekvenser af patientens situation med henblik på at anvise relevant indsats.

Statusvurderingen er med andre ord, en udførlig beskrivelse af din samlede tilstand, samt vores professionelle vurdering af hvilken individuel behandling, der vil være mest relevant for dig.

Statusvurderingen sendes til henvisende instans og til dig selv, og hvis der ønskes at gøre brug af klinikkens behandlingstilbud, indkaldes du efterfølgende og behandling igangsættes.​

​Medicinsk modul

Opstart af medicinsk behandling og vurdering af effekt. Modul á op til 7 konsultationer med klinikkens læger/sygeplejersker. Ved afslutning af medicinsk modul udarbejdes en rapport (epikrise), som sendes til egen læge. 

​Introduktionskursus

Indledningsvis​ tilbydes patienter et foredrag om kroniske smerter og en introduktion til medicinsk behandling og gennemgang af smertestillende medicin. Introduktionen foregår i grupper, og patienter opfordres til at tage ægtefælle/pårørende med. Introduktionen tager ca. 3 timer.

Psykologi - modul

Til patienter hvor det psykologiske element er væsentligt, men hvor patienten i øvrigt ikke udviser komplicerende psykopatologi.

Modul á op til 6 konsultationer hos psykolog. Rådgivningsforløbet indeholder undervisning i psykologiske redskaber til smertehåndtering og smertekontrol, herunder visualiseringsteknikker og strategier med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi

Såfremt patienten er motiveret for og vurderes at kunne profitere af gruppebehandling, kan modulet tilbydes som et gruppeforløb, hvis indhold tilpasses gruppens behov. Mindfulness-baseret kognitiv terapi kan også tilbydes som et 10 ugers kursus men forudsætter, at patienten kan gennemføre hjemmeopgaver.

Fysioterapi - modul

Til patienter som antages at have behov for afspænding, råd og vejledning indenfor hjælpemidler, ressourceforvaltning og funktionsbeskrivelser. Modulet består af op til 8 konsultationer.

Smerteskole - modul

Til patienter som skal tilbydes medicinsk og psykologisk behandling, men som ikke har behov for at gennemgå et smertehåndteringskursus. Undervisningen omfatter en bredere introduktion med undervisning ved psykolog, fysioterapeut og afspændingspædagog. Emnerne er psykologiske metoder i smertebehandling, anatomi og fysiologi, ergonomi og træningsprincipper, gate-contol teori og visualisering. Smerteskolen foregår i grupper. 

Smertehåndteringskursus - modul

Til patienter der har brug for at nyorientere sig i tilværelsen med kroniske smerter, og som kan profitere af at arbejde i gruppe. Kurset rummer derudover et arbejdsmarkedsperspektiv.

Der arbejdes primært i grupper men suppleres med individuelle sessioner. Undervisningen forestås af sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og afspændingspædagog.

Kursets varighed er 12 uger.​​​

​✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 18 anmeldelser på​ Facebook

​Firmainformation

Smerte Team ApS

CVR: 29401470

Adresseinformation

Stationsalleen 42

2730 Herlev

Kontaktinformation

Telefon: 48 25 13 00

mandag-fredag (kl. 10-12 og 13-14)

E-mail: info@smerteteam.dk