Personale

Villy Meineche Schmidt
Speciallæge i almen medicin, dr.med.
Indehaver af Den Private Smerteklinik. Lægefaglig ansvarlig for klinikkens arbejde i relation til Sundhedsstyrelsen. Diploma Advanced Pain Management.
Kirsten Peschardt
Sygeplejerske
Daglig leder af Den Private Smerteklinik. Ansvarlig for patienters trivsel og medarbejderes samspil.
Mette Wanning
Speciallæge i almen medicin
Har arbejdet med kroniske smertepatienter i mere end ti år. Underviser praktiserende læger i smertebehandling. Varetager undervisningen af patienter og pårørende.
Dorthe Manthorpe
Speciallæge i almen medicin
Jette Malling
Psykolog, cand. psych.
Arbejder i Den Private Smerteklinik med mindfulnessbaseret kognitiv behandling.
Karin Elisabeth Jaspers
Autoriseret psykolog
Arbejder med psykologisk smertebehandling individuelt og i grupper, baseret på kognitiv og kropsorienteret terapi.Uddannet ved kognitivt Center Århus, Eksistentiel psykoterapi og somatisk psykoterapi.
Helle Hermansen
Autoriseret psykolog
Arbejder med patienter individuelt og varetager gruppebehandling ved mindfulnessbaseret kognitiv behandling.
Janne Bokelund
Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi
Privatpraktiserende psykolog. Arbejder i Den Private Smerteklinik med patienter individuelt og varetager gruppebehandling ved smerteskoler.
Karin Lofert Karin Lohfert
Autoriseret psykolog
Arbejder med psykologisk smertebehandling individuelt og i grupper, baseret på kognitiv terapi, sammenhæng mellem krop og psyke og systemisk og narrativ terapi. Psykologisk smerterådgivning til familier.
Dorte Olrik Berthelsen
Autoriseret psykolog
20 års erfaring som praktiserende psykolog. Efteruddannet i krop- og gestaltterapi, dybdevisualisering, SE-metoden og kognitiv terapi.
Ina Beiter
Sygeplejerske
Diplomuddannet indenfor lindrende behandling, smertebehandling, livsstil og risikofaktorer. Informerer, vejleder og underviser i lindrende behandling, smertebehandling og medicin, livsstil og risikofaktorer.
Ingred Larsen
Socialrådgiver
Visitationssamtaler, råd og vejledning i sociale spørgsmål.
Underviser i socialret og erhverv.
Lone Rasmussen
Fysioterapeut
Tværfagligt arbejde med smertepatienter i 11 år. Underviser, vejleder, rådgiver i praktisk og hensigtsmæssig håndtering af dagligdagens opgaver.
Connie Brouwers
Sekretær
Tager sig af den daglige kontakt med patienter og pårørende og varetager klinikkens papirarbejde samt arbejde i forbindelse med kontakt til læger og sygehusafdelinger.
Helle Anderberg
Sekretær
Lisbeth Nielsen
Sygeplejerske