Personale

Villy Meineche Schmidt

Speciallæge i almen medicin, dr.med.
Indehaver af Den Private Smerteklinik. Lægefaglig ansvarlig for klinikkens arbejde i relation til Sundhedsstyrelsen. Diploma Advanced Pain Management.

Kirsten Peschardt

Sygeplejerske

Daglig leder af Den Private Smerteklinik. Ansvarlig for patienters trivsel og medarbejderes samspil.

Mette Wanning

Speciallæge i almen medicin

Har arbejdet med kroniske smertepatienter i mere end ti år. Underviser praktiserende læger i smertebehandling. Varetager undervisningen af patienter og pårørende.

Dorthe Manthorpe

Speciallæge i almen medicin

Jette Malling

Psykolog, cand. psych.

Arbejder i Den Private Smerteklinik med mindfulnessbaseret kognitiv behandling.   

Karin Elisabeth Jaspers

Autoriseret psykolog

Arbejder med psykologisk smertebehandling individuelt og i grupper, baseret på kognitiv og kropsorienteret terapi.

Uddannet ved kognitivt Center Århus, Eksistentiel psykoterapi og somatisk psykoterapi.

Helle Hermansen

Autoriseret psykolog

Arbejder med patienter individuelt og varetager gruppebehandling ved mindfulnessbaseret kognitiv behandling.

 


Janne Bokelund

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

Privatpraktiserende psykolog. Arbejder i Den Private Smerteklinik med patienter individuelt og varetager gruppebehandling ved smerteskoler.

Karin Lofert

Karin Lohfert

Autoriseret psykolog

Arbejder med psykologisk smertebehandling individuelt og i grupper, baseret på kognitiv terapi, sammenhæng mellem krop og psyke og systemisk og narrativ terapi. Psykologisk smerterådgivning til familier.

Dorte Olrik Berthelsen

Autoriseret psykolog

20 års erfaring som praktiserende psykolog. Efteruddannet i krop- og gestaltterapi, dybdevisualisering, SE-metoden og kognitiv terapi.

Ina Beiter

Sygeplejerske

Diplomuddannet indenfor lindrende behandling, smertebehandling, livsstil og risikofaktorer. Informerer, vejleder og underviser i lindrende behandling, smertebehandling og medicin, livsstil og risikofaktorer.

Ingred Larsen

Socialrådgiver

Visitationssamtaler, råd og vejledning i sociale spørgsmål.
Underviser i socialret og erhverv.


Lone Rasmussen

Fysioterapeut

Tværfagligt arbejde med smertepatienter i 11 år. Underviser, vejleder, rådgiver i praktisk og hensigtsmæssig håndtering af dagligdagens opgaver.

Connie Brouwers

Sekretær

Tager sig af den daglige kontakt med patienter og pårørende og varetager klinikkens papirarbejde samt arbejde i forbindelse med kontakt til læger og sygehusafdelinger.

Helle Anderberg

Sekretær

Lisbeth Nielsen

Sygeplejerske


 

Afspændingspædagog

Den Private Smerteklinik
Tværfagligt SmerteTeam
Stationsalleen 42
2730 Herlev

Tlf. 48251300

Telefontid: 10-12
post@smerteteam.dk
Du har ret til at blive behandlet gratis på vores klinik, hvis du ikke kan blive behandlet på en offentlig smerteklinik inden for 8 uger efter henvisning fra din egen læge.

Tjek ventetiderne her


(klik på billedet for at se video, hvor Kirsten guider dig)

Video & hjemmeside
er produceret af:

Young Care

www.youngcare.dk